35_main

Poznaj Vray Physical Camera cz.1

Poznaj Vray Physical Camera czyli opis wszystkich funkcji oraz kilka przykładów dla lepszego zrozumienia ; ) Ogromny plusem tej kamery jest to, że zachowuje się jak prawdziwy aparat , posiada takie parametry jak ogniskowa, czas otwarcia migawki, film speed itd. W związku tym, jeśli Dużo osób pyta się czy owa kamera różni się od tej standardowej dostarczonej przez 3ds maxa, odpowiedź brzmi nie. Różnica jest taka, że posiada więcej dodatków jak Depth of Field, Exposure, Vigneting itd. Nie można także zapomnieć ,że koniecznością jest używanie Vray Physical Camera gdy używamy Vray Sky ,a jest tak dlatego bo zapewnia lepszą kontrole ekspozycji. Przejdźmy jednak do opisu funkcji. W pierwszej części dowiesz się do czego służą wszystkie podstawowe parametry. Natomiast w drugiej pojawią się przykłady oraz opis Bokeh effects, Sampling , Distortion i Miscellaneous.

Basic Parameters


  • Type – jak sama nazwa wskazuje wybieramy tutaj typ kamery, do wyboru mamy trzy :
   • Still Camera - czyli symulacja zwykłego aparatu fotograficznego z regularna migawką.
   • Cinematic Camera - czyli symulacja kamery typu motion-capture z kołową migawką. Wcześniej typ ten nazywał się Movie Camera.
   • Video Camera – czyli symulacja zwykłej kamery cfyrowej z matrycą CCD
  • Targeted – tutaj określamy czy kamera jest już wycelowana czy też nie.
  • Film Gate – wielkość pojedynczej klatki aparatu. Przykłady w części drugiej ;)
  • Focal Length – wielkość ogniskowej.

 • Fov – włączenie tego parametru pozwala na możliwość ustawienia obrazu z kamery bez konieczności ingerowania w Film Gate i FocalLength.
 • Zoom factor – tutaj możemy powiększać i zmniejszać obraz bez konieczności zmiany Film Gate i Focal Length. Wartości powyżej 1.0 przybliżają obraz, natomiast poniżej oddalają.
 • Horizontal offset – czyli poziome przesunięcie obrazu w lewo bądź w prawo nie zmieniając ustawienia kamery w scenie. Wartości powyżej zera przesuwają obraz w lewo, natomiast poniżej w prawo
 • Vertical offset – tutaj z kolei chodzi o przesunięcie obrazu w pionie. Ustawiając wartość powyżej zera przesuwamy obraz w górę, a gdy wybierzemy wartości ujemne to przesuwamy w dół.
 • F- number – inaczej focal ratio, określamy tutaj szerokość otworu i ekspozycję aparatu. W przypadku zaznaczenia opcji Exposure parametr ten potrafi zmieć jasność obrazu. Przykłady w części drugiej ; )
 • Target distance – tutaj dostajemy informację o tym jak daleko znajduje się cel kamery od samej kamery. W momencie kiedy odznaczymy opcję „Targeted” to możemy tutaj ręcznie określić odległość. Warto zwrócić uwagę, że odległość ta jest pokazywana w jednostkach aktualnie ustawionych w naszej scenie.
 • Vertical Shift – pozwala na ręczne przesunięcie soczewki i wyprostowanie obrazu w pionie.
 • Horizontal Shift – pozwala na ręczne przesunięcie soczewki i wyprostowanie obrazu w poziomie
 • Guess vert. i Guess horiz. – po wciśnięciu jednego lub drugiego przycisku Vray sam wyrówna obraz pionie lub w poziomie. Jednak nie zawsze zrobi to dobrze :)
 • Specify Focus – zaznaczenie tej opcji pozwala na określenie odległości ostrości obrazu gdy używamy rozmycia za pomocą Dof-a lub Motion Blur.
 • Focus Distance -w tym parametrze określamy właśnie konkretną odległość ostrości obrazu.
 • Exposure – włączenie tej opcji pozwala na możliwość kontrolowania ekspozycji obrazu czyli jasności za pomocą F-number, ISO i Shutter Speed.
 • Vigneting – włączenie tej opcji pozwoli na symulacje rzeczywistego efektu winietowania kamery. Parametr ten pozwala na sterowania poziomem ciemnienia światła w rogach.
 • White Balance – jest to proces usuwania nierealistycznych dominat barwnych. Vray wyposaża nas w kilka gotowych ustawień , które pozwolą na poradzenie sobie z tym problemem.
  • Custom – ręczne określenie poprzez wybór koloru w polu obok Custom Balance
   • Neutral – czyli neutralne;P tak naprawdę najczęściej używane bo pozwala po prostu zapomnieć o tym parametrze i się nie bawić niepotrzebnie.
   • Daylight – nadaję się do słonecznych scen z czystym niebem.
   • Temperature – tuta również ręcznie określamy kolor w polu obok Temperature, który będzie wymagał korekcji za pomocą wpisania odpowiedniej wartości liczbowej temperatury. Niższe wartości = cieplejsze kolory, wyższe wartości = zimniejsze.
   • D50/D55/D65/D75 – kilka gotowych ustawień odpowiadająca wartości liczbowej temperatury czyli kolejno: 5000K, 5500K, 6500K, 7500K,
  • Shutter speed – jest to czas otwarcia migawki . Dzięki temu parametrowi możemy również kontrolować jasność obrazu. Mniejsze wartości = jaśniejszy obraz , większe = ciemniejsze.
  • Shutter angle – kąt ustawienia migawki dla kamery typu Cinematic(dawniej Movie)
  • Shutter offset – pozwala na ręczne przesunięcie migawki również tylko dla kamery typu CInematic.
  • Latency – tutaj określamy czas opóźnienia dla matrycy CCD czyli parametr ten działa tylko z kamerą typu Video.
  • Film Speed – określamy tutaj sposób reagowania naszej kamery na światło. Jest to ostatni z parametrów pozwalający na kontrole ekspozycji. Większe wartości = obraz będzie jakby bardziej doświetlony a nawet prześwietlony, natomiast mniejsze wartości = ciemniejszy obraz.